Tècnica

Modalitat: Artístic

La modalitat de billar artístic es desenvolupa sota la fórmula de concurs. Les figures o caramboles són executades per un grup de quatre esportistes, que ha d'executar individualment una sèrie de figures preestablertes i dissenyades. Cada figura té establerta una puntuació segons el seu grau de dificultat.

Els esportistes hauran de realitzar la jugada o figura establerta en el croquis en un màxim de tres intents. El competidor que compleixi amb la carambola proposta pel disseny guanyarà el nombre de punts establerts per a aquesta jugada.


En aquesta modalitat del billar la taula es divideix en 32 quadres. Cada costat dels quadres equival a la vuitena part de la longitud total de la banda llarga, al mateix temps cadascun d'aquests quadres serà subdividit en 36 quadres, la superfície de joc estarà dividida finalment en 1152 quadres que serveixen per poder situar correctament les boles en la seva posició exacta.


Aquestes divisions o petits quadres sobre la superfície de joc permeten que els esportistes participants puguin executar la mateixa jugada o figura en condicions iguals.


Les figures o carambolas estan agrupades segons l'afinitat de l'atac o tacada i el seu grau de dificultat. Algunes de les figures més importants en la modalitat del billar artístic són:


Bricols

Són totes aquelles jugades que es desenvolupen quan la bola tacadora impacta sobre una o diverses bandes abans d'impactar amb les boles receptores.


Reculades

Són totes aquelles jugades en les quals la bola tacadora impacta en la receptora i retorna en línia recta o descrivint una paràbola.


Corregudes

Són totes aquelles jugades en les quals la bola tacadora impacta a la receptora i continua el seu recorregut cap a endavant.


Corregudes de “fouettés”

Són totes aquelles jugades on s'aplica el corregut quan la bola tacadora i la bola receptora es troben a una distància no superior a 5 centímetres. Aquesta execució es caracteritza per ser una execució ràpida i fort, evitant que la bola tacadora torni a ser impulsada pel tac. Aquesta jugada es realitza per evitar que es produeixi un arrión o ficat.


Reculades de “fouettés”

Són totes aquelles jugades on s'aplica la reculada quan la bola tacadora i la bola receptora es troben a una distància no superior a 5 centímetres. Aquesta execució es caracteritza per ser una execució ràpida i fort, evi- tando que la bola tacadora torni a ser impulsada pel tac. Aquesta jugada es realitza per evitar que es produeixi un arrión o ficat.


Piqués

Són totes aquelles jugades en les quals la bola tacadora descriu una corba. Per a aquestes execucions es requereix que el tac es trobi en una inclinació entre 45 i 70 graus


Massés

Són totes aquelles jugades on l'execució requereix que el tac aquest inclinat per sobre dels 70 graus fins a la perpendicular del tac sobre la taula, amb aquest tipus d'execucions la bola descriu moviments sorprenents. Per algunes d'aquestes figures del billar artístic, els esportistes utilitzen tacs especials que usualment són més pesats i més curts que els tacs convencionals. Aquestes execucions requereixen de molta pràctica i molts anys d'experiència, per la qual cosa no és recomanable que els esportistes que s'inicien en aquest esport realitzin aquest tipus d'execucions sense una adequada instrucció per part d'un entrenador especialista en el tema, així s'evita que la taula es deteriori per una mala execució de l'esportista.

Videos Formatius

Venom Trickshots

Autor: Florian Kohler

Artistic World Championship 2011 FINAL 

Part 1/2

Artistic World Championship 2011 FINAL 

Part 2/2

Reglament

Art. 1 SISTEMA DE JOC 

Per a la celebració d'una "competició”, es precisarà com a mínim de dos billars de grand match. 

Els partits corresponents a les fases prèvia i de promoció, es juguen a KO directe disputant-se la trobada al millor de 5 sets. 

La fase final es disputa a través de 2 Pools de 4 jugadors mitjançant sistema de liguilla entre ells i igualment al millor de 5 sets. 

Es donarà com a guanyador del set al jugador que aconsegueixi més punts en el mateix, si durant la disputa del set la diferència de punts existents entre tots dos jugadors fos ja inassolible per a un jugador, es donarà el set per acabat. 

La composició de les figures que s'integren en cada set i que configuren el programa complet, ve establert per la C.I.B. 

Amb anterioritat al començament de la competició, per l'Adreça Esportiva de la prova, es procedirà al sorteig de boles amb que es jugarà en cada billar. 


Art. 2 DEL PARTIT

Tots dos jugadors comencen la partida tirant contra la banda curta contrària, guanyant el que més s'acosti a la banda curta d'arribada. El guanyador triarà sortir o que ho faci el contrari, el segon set ho començarà qui no ho hagi fet en el primer i així successivament fins a la finalització del partit 

Cada partida es continua amb el set que venja a continuació d'aquell que va oferir el sorteig d'inici. L'ordre dels sets és el següent :

Tot jugador disposarà de 5 minuts de presa de contacte amb el material immediatament abans del seu primer partit, si bé, per a la resta de la competició aquest temps quedarà reduït a 3 minuts, els jugadors estaran impedits en aquests entrenaments d'executar figures del programa, així com jugar masses o fouettes. 

No estarà permès jugar amb les mànigues arremangadas, a excepció d'aquelles figures en què poguessin existir impediments per executar-les de forma correcta. 

Si un jugador advertís que existeix la possibilitat d'un error en el marcatge de la figura que està executant, podrà sol·licitar la seva comprovació, de ser certes les seves apreciacions i en el cas d'haver executat algun assaig, aquests quedaran anul·lats tornant a disposar dels seus tres intents, l'altre jugador, en el cas d'haver executat ja la figura en qüestió no tindrà la possibilitat de repetir la jugada. Una vegada finalitzada l'execució d'una figura no existirà possibilitat de reclamació alguna. 


Art. 3 PUNTUACIÓ 

Només tindrà aplicació en els partits disputats dins de les pools, sent partit bestiar, 1 punt de match.


Art. 4 EMPAT A PUNTS EN UN SET 

En els casos que en un set, tots dos jugadors acabessin empatats a punts, es continuarà amb el següent pel sistema de Tie Break (mort sobtada), segons el qual, quan un dels jugadors falli una figura, havent-la realitzat el contrari, perdrà el set. 


Art. 5 EMPATS EN LES POOLS (DESEMPATS)

En els casos en què dos jugadors apareguessin igualats a punts de match dins d'un grup, la classificació s'obtindrà aplicant els següents criteris :

1. Major percentatge, calculat fins a la centena. 

2. El guanyador del partit entre els implicats.

Quan aquest empat a punts de match es produeixi entre més de dos jugadors, s'aplicarà el següent : 

1. Major percentatge, calculat fins a la centena. 

2. Tie Break entre tots els jugadors implicats.


Art. 6 DESENVOLUPAMENT DEL TIE BREAK ENTRE 3 JUGADORS

El set a disputar mitjançant el Tie Break es decidirà per sorteig. 

L'ordre de joc dels jugadors empatats es decidirà per sorteig abans de començar el Tie Break, continuant la disputa de les següents figures, si pertoqués, de forma rotatòria.

Tots els jugadors tiren la mateixa figura, quedant eliminat el que falli, en el cas que els altres dos la realitzin. 

En els casos en què siguin dos jugadors els que fallin la mateixa figura, el guanyador serà el que l'hagi realitzat; devent els dos perdedors seguir jugant entre ells el Tie Break fins que un dels dos falli una figura i l'altre la realitzi. 

En cas de realitzar o fallar els tres la figura, es continuarà amb la següent.


Art. 7 CLASSIFICACIONS PER DISPUTAR LES PRÈVIES I PROMOCIÓ

Tots els jugadors que no estiguin en el Ránking o ho estiguin per sota del número vuit, hauran de jugar els partits corresponents a les prèvies. 

En cas d'existir en la primera ronda alguna exempció per poder quadrar el final el nombre de participants, quedaran exempts el jugador o jugadors que tinguin millor nombre de Ránking, ja sigui per dret propi o per sorteig. 

El desenvolupament de partits per a les prèvies i promoció vindran determinats segons nombre de jugadors inscrits d'acord al següent quadre.


Art. 8 FASE FINAL

Es juga sobre 2 pools de 4 jugadors cadascun d'ells, corresponent el primer torn de joc al pool "B". 

Dins de cada pool els jugadors competeixen pel sistema de lliga de tots contra tots, classificant-se per als partits de Semifinals els dos primers de cada grup. 

Els perdedors de semifinals passen a ocupar els llocs 3º i 4º, amb vista al millor o pitjor percentatge obtingut en les seves respectives trobades de semifinals.


Art. 9 HORARIS

Partint de la base que per arribar a les pools, el nombre de partits a disputar en les prèvies serà igual al nombre de jugadors que han de participar en aquesta fase, així com la conveniència de no disputar més de quatre partits per taula i dia, es recomanen els següents horaris i inicis de campionat. 

Dimecres : Inscripció entre 15 i 20 jugadors. 

Dijous : Inscripció entre 11 i 14 jugadors. 

Divendres : Inscripció entre 9 i 10 jugadors. 

Horaris en les prèvies: 

Primera ronda . . . 14.00 Hores 

Segona ronda . . . 16.30 Hores 

Tercera ronda . . . 19.00 Hores 

Quarta ronda . . . 21.30 Hores 

Horaris en les pools : 

Primera ronda . . . 16,00 Hores 

Segona ronda . . . 18,30 Hores 

Tercera ronda . . . 21,00 Hores 

Horaris en les finals : 

Semifinals . . . 12,00 Hores 

Final . . . 17,00 Hores


Art. 10 PUNTUACIONS 

El ránking actualitzat, així com el de final de temporada s'obté de l'acumulació dels punts aconseguits en totes les proves disputades durant la temporada, amb un mínim de tres més el Campionat d'Espanya 

El Campió d'Espanya, jugarà sempre com a nombre 1, en el Campionat d'Espanya de l'any següent.


Art. 11 RÁNKING D'INICI DE LA TEMPORADA 

Depenent del ránking final de la temporada anterior s'elaborarà un d'inici.


Art. 12 REPRESENTACIÓ INTERNACIONAL 

El jugador núm. 1 del Ránking Nacional ostentarà la representació Internacional en els Gran Prix Internacionals. 

El Campió d'Espanya ostentarà la representació oficial en els Campionats d'Europa i del Món, sent el segon jugador inscrit en aquestes proves el núm. 1 o 2 del Ránking Nacional, segons el Campió d'Espanya sigui o no, al seu torn, el núm. 1 d'aquest ránking. 

En els casos en què el Campió d'Espanya sigui al seu torn el jugador núm. 1 del Ránking, s'inscriurà al núm. 2 a les proves de Gran Prix Internacionals, amb el que seran dues els jugadors que ostentaran la representació Oficial en aquestes competicions.


Art. 13 DISPOSICIÓ FINAL 

Seran de plena aplicació a la present reglamentació totes les regles i normes vigents de la R.F.I.B., a condició de no contradir , la qual cosa en el present Reglament Específic ha estat articulat.Font: www.billar.biz

SEGUEIX-NOS